Asiakas- ja yhteystyökumppanirekisteriä koskevat tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä:

JTJ-Solar Oy

Kulmalantie 17

64700 Teuva

0443579234

info@jtj-solar.fi

 

Tietosuojavastaava:

JTJ-Solar Oy

Tommi Riskula

Kulmalantie 17

64700 Teuva

0443579234

info@jtj-solar.fi

 

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissämme on asiakkaat, toimittajat ja yhteistyökumppanit.

 

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

 

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinumero

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@jtj-solar.fi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli koskee, että hekilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinoinnissa.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

On huomioitava, että rekistenpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 

 

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin JTJ-Solar Oy ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Yrityspalvelu Instament Oy
 • Fennoa Oy
 • Heeros Oyj
 • Microsoft Corp

 

 1. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyn, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

 • Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 • Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietojen automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.